سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم سلیمی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
امیر حیدری –
سیدحسن هاشم آبادی –
سورن نوروزی –

چکیده:

دراین کاررفتار هیدرودینامیکی راکتور بسترقطره ای سه فازی گاز مایع جامد به کمک تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی CFD مورد بررسی قرارگرفته است بررسی های صورت گرفته شامل بررسی اثرسرعت های مختلف مایع درافت فشار کل بستر تاثیر تخلخل بستربرنحوه توزیع سرعت مایع و گاز درسرعتهای مختلف فاز گاز و مایع درون راکتور و همچنین بررسی ماندگی دینامیک مایع درسرعت های مختلف فاز مایع ورودی می باشند همچنین نتایج حاصل از افت فشار و ماندگی دینامیک مایع با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است که تطابق قابل قبولی بین نتایج CFD و ازمایشگاهی مشاهده می گردد. رویکرد شبیه سازی درراکتور سه فازی برمبنای دیدگاه اولری – اولری می باشد برهمکنش های بین فازی بصورت ضریب درگ برای معادلاتهریک از فازها تعریف گردیده است دامنه محاسباتی به صورت دو بعدی تعریف گردیده و معادلات حاکم بروش حجم محدود و بصورت ناپایا حل شده اند.