سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سامان حریری – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدحسن هاشم آبادی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیالات محا

چکیده:

دراین کار جریان سنج توربینی ۱۵ پره ای موجود درپایانه نفتی خارگ با استفاده ازدیدگاه قاب چرخان MRF و مدل اغتشاشی Realizable k-ε به وسیله نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شد جهت مدل کردن رفتار جریان سنج براساس معادله تعادل گشتاور توربین کد مناسب ایجاد و به نرم افزار اضافه شد و درشبیه سازی ها سرعت دورانی توربین به وسیله کد محاسبه گردید پس از اعبتار سنجی مدل براساس داده های موجود برای یک جریان سنج توربینی با ابعاد کوچک رفتار جریان سنج توربینی پایانه نفتی خارگ درشدت جریانهای مختلف با دمای ثابت بررسی شده و منحنی عملکرد جریان سنج ترسیم گردید درانتها دریک شدت جریان ثابت اثرتغییر دما برضریب K جریان سنج مورد بررسی قرارگرفت