سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مبین صفایی راد – دانشجویکارشناسی ارشد
سیدحسن هاشم آبادی – دانشیاردانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین تحقیق به شبیه سازی CFD جریان آشفته دوفازی گاز ذره درکانال مستطیلی مارپیچ پرداخته شده است برای اعتبار سنجی ضرایب اصطکاک حاصل ازشبیه سازی با مقادیر تجربی مقایسه شده است نتایج به دست آمده نشان میدهدمدل اغتشاش RNG k-ε و همچنین روش حل آپویند مرتبه دوم مناسب ترین روش برای شبیه سازی جریان دوفازی درکانال مارپیچ است برای شبیه سازی جریان دوفازی ازدیدگاه اولرین اولرین استفاده شده است نتایج شبیه سازی جریان دوفازی نشان میدهد با انتخاب سطح مقطع مناسب طول گام و شعاع پیچش مناسب می توان جریان ورودی را با دقت خوبی به دو جریان پراز ذره و جریان هوای عاری ذره تبدیل کرد.