سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت نوروزی – دانشکده مهندسی نفت و ی دانشگاه صنعتی شریف
رامین بزرگمهری بوذرجمهری –
محمودرضا پیشوایی –
سعید جمشید –

چکیده:

داشتن اطلات دقیق تراوایی نسبی و فشار مؤیینه نقش بسزایی درساخت دقیق تر مدل دینامیک مخزن دارند. برای این منظورباید حداکثر تلاش صورت پذیرد تا این اطلاعات که م عمولاً از آزمایشات ویژه بر روی مغزه ها SCAL) بدست می آیند ،قابل اعتماد باشند. برای این منظور شرط لازم اینست که مغزه ه ایی با کیفیت بالا از مخزن برداشت شود بطوریکه بتواند ناهمگنی پتروفیزیکی مخزن را پوشش ده د. ولی عوامل متعددی باعث ایجاد اختلا ل درتولید این اطلاعات میکند که میتوان به مشکلات عملیاتی برداشت مغزه ا، عدم امکان برداشت م غزه در برخی مخازن و مشکلات متعدد آزمایشگاهی اشاره کر د. برای رفع این مشکلات و کاهش درصد خطا، تولید شبیه سازهای مغزه با استفاده از روش شبکه های تخلخلی وشبیه سازی تستهای آزمایشگاهی راهکاری است که چندین دهه است مورد توجه قرار گرفته است در این مقاله سعی خواهد ش د که نحوه ساخت مدل استاتیک مغزه ها توضیح داده شود سپس نتایج خروجی پروژه ساخت مدل استاتیک یک ی از میادین کربناته ن شان داده خواهد شد.