سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده آقاجانی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمدمهدی افصحی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم میرزایی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
فرشته بشیری – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

ازآنجا که فعالیت های مربوط به انرژیهای فسیلی توام با آلوده سازی و تخریب محیط زیست است و این عامل سبب ایجاد ضایعات جبران ناپذیری درقسمت های مختلف زندگی بشرمیشود شناخت و به کارگیری انرژی های نو بسیارضروری می باشد یکی ازاین نوع انرژی ها انرژی خورشیدی است که با توجه به وضعیت آب و هوایی ایران و بالا بودن میزان تابش اشعه خورشید درواحد سطح می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی قلمداد شود یکی از راه های استفاده از این نوع انرژی آبگرمکنهای خورشیدی می باشد دراین کار تحقیقاتی یک آبگرمکن لوله ای مدل شده است که همزمان می توان از آن به عنوان مخزن ذخیره استفاده شود مدلسازی درشرایط اب و هوایی شهرکرمان و تحت شرایط عملیاتی متفاوت با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی انجام شده است دراین کارت اثیر شدت تابش آفتاب درساعات مختلف روز بردمای خروجی آب گرم مورد بررسی قرارگرفته و نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های تجربی مقایسه شده است و این مقایسه نشان میدهد که توافق کاملی بین نتایج مدل و داده های تجربی وجود دارد.