سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر سلطانزاده جزی – مرکز تحقیقات لیزر ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
حسین ثقفی فر – دانشکده مهندسی اپتیک و لیزر ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

در این مقاله یک عدسی نانو اپتیکی به گونه ای شبیه سازی شده که یک ماده غیر خطی درون شیار کوچکی از این عدسی قرار گرفته و تحت تابش یک لیزر دیودی قرار می گیرد. برای شبیه سازی عدسی و ماده غیر خطی درون آن و پاسخ آن به تابش فرودی از روش حوزه زمانی المان محدودFDTD) استفاده شده است. در اینجا میزان انحراف پرتو و کانون پرتو مورد توجه است و نتایج نشان می دهد که میزان انحراف و فاصله کانونی را می توان به سادگی توسط شدت لیزر فرودی کنترل کرد. مبنای فیزیکی این پدیده توسط برانگیزش پلاسمون های سطحSPs) و تشدید فابری- پرو در نانو شکاف قابل توصیف است