سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین علی واعظی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه هیدرولیکی ، دانشگاه شیراز
ناصر طالب بیدختی – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

احداث سدهای متعدد در مسیر رودخانه سیستان موجب تغییر رژیم جریان و رسوب گردیده و سپس روند افزایش بار رسوبی و تغییر هیدرولیک جریان موجب تغییر تراز بستر رودخانه طی سالیان متمادی گردیده است. در این مقاله ابتدا آمار رسوب معلق رودخانه سیستان در دو ایستگاه هیدرومتری ابتدا و انتهای رودخانه(جریکه و کهک) را مورد ارزیابی قرار داده و سپس ضمن بررسی میزان رسوب ته نشینی، تغییر مورفولوژی رودخانه طی یک دوره ۹ ساله ۱۳۸۶-۱۳۷۸ در بازه مورد نظر با مدل یک بعدی Hec-Rasآنالیز شده است.