سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رسول نورالسناء – استاددانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی معمارزاده –
حمیدرضا ایزدبخش – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
علی رحیمی – کارشناس امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

هدف این مقاله توسعه مدل یکپارچه ای برای کاهش موااد سرد درفرایند تولید مس از طریق بهبود درسیستم جابجایی پانیل ها است درساخت این مدل بایستی محدودیت های پیچیده ای شامل اولویت جابجایی برخورد جرثقییل ها مراحل سیکل عیار مس و خرابی های جرثقیل در نظر گرفته شود برای این منظور از رویکرد شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد استفاده می شود درفرایند تولید مس از کنسانتره سولفیدی با روش ذوب مات درکوره شعله ای و تبدیل درکنورتور پیرس اسمیت استفاده شد هست دراین واحد ذوب از دو کوره شعله ای جهت تولید مات و ازچهارکنورتر پیرس ـ اسمیت برای تبدیل مات به مس بلبستر استفاده می شود مطالعه مورد ی این مقاله یکی از بزرگترین کارخانجات مس درکشور است نرم افزار Arena برای توسعه مدل این مطالعه مورداستفاده قرارگرفته است پس از تصدیق و تعیین اعتبار مدل آماری با استفاده از آزمون t مستقل تحلیل های آماری روی سناریوهای پیشنهادی انجام شده است