سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدکمال الدین موسوی مشهدی – دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی ظهیری سبزوار – موسسه آموزش عالی خراسان مشهد
جمال قبادی دیزج یکان –

چکیده:

دراین مقاله یک روش طراحی کنترل کننده خطی فازی برای کنترل دما دریک ماشین ریخته گری تزریقی معرفی شده است سیستم کنترل دما یک سیستم با تاخیر زمانی است که دربخش اول معرفی می شود سیستم کنترل کننده فازی ا زدو قسمت کنترل کننده تابع تبدیل هیتر و تصمیم گیرنده تشکیل شده است هردو کنترل کننده و تصمیم گیرنده بصورت فازی طراحی و به کمک نرم افزار MATLAB شبیه سازی میشوند برای سهولت پیاده سازی مدار فازی با استفاده از روش رگرسیون یک معادله خطی ازروابط فازی تخمین زده شده و پاسخ آن با کنترلر فازی مقایسه میشود درانتها یک کنترل کننده pid طراحی شده و پاسخ های این سیستم با پاسخ سیستم فازی مقایسه میشود.