سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود سریح زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
غلامرضا عبائیانی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
مهدی کاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فرهاد رزاقیان –

چکیده:

دراین مقاله ژیروسکوپ فیبرنوری با فیدبک نوری تقویت شده شبیه سازی شده است و استفاده ازآن می توان نرخ چرخش را تعیین نموده و موقعیت کلی وسیله یا سیستم را شناسایی کرد با چرخش ژیروسکوپ حولمحور اندازه گیری خروجی متناسب با آن ایجاد می گردد برای این منظور الگویی مناسب برای ژیروسکو فیبرنوری با فیدبک نوری تقویت شده ارایه شده است سپس با استفاده از نرم افزار OptiSystem شبیه سازی شده و خروجیهای متناسب با نرخ چرخش های نمونه نشان داده شدهاست با استفاده از الگوی ارایه شده اثرتغییرات مشخصه های مهم ژیروسکوپ مانند طول حلقه های فیبرنوری و اندازه بهره فیدبک محاسبه و ارزیابی شده است و بهترین مقادیر جهت هعملکرد مناسب ژیروسکوپ ارایه میگردد مطابق نتایج ارایه شده حلقه فیبرنوری به طول ۰/۵۶KM دارای بهترین شکل پالس خروجی است.