سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرنوش اله دینیان حصاروئیه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرشاد فرشچی تبریزی – دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در سالهای اخیر مطالعات تجربی و نظری گسترده ای بر روی رفتار سینتیکی مونومر های آکریلیک در پلیمریزاسیون امولسیونی انجام گرفته است.دراین میان بوتیل آکریلات به دلیل دمای انتقال شیشه بسیار پایین، ترکیب مناسبی برای تهیهرنگ، چسب و پوشش به شمار می رود. با وجود پیشرفتهای روزافزون در درک بهتر سینتیک و مکانیزم پلیمریزاسیون امولسیونی، برای مدلسازی این فرآیندها به تعیین پارامترهای متعددی نیاز است. شبیه سازی فرآیندهای پلیمریزاسیون اینامکان را فراهم میآورد تا بتوان به سهولت پارامترهای تاثیرگذار بر کیفیت محصول را مورد ارزیابی قرار داد و هزینه هایمصرفی پیش از ایجاد واحد و انجام آزمایشات را کاهش داد. در این مقاله سعی شده است پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریلات با استفاده از نرم افزار اسپن پلیمرز پلاس شبیه سازی شده و نتایج حاصله با با نتایج تجربی مقایسه گردد و نقاط قوت و ضعف این نرم افزار برای شبیه سازی فرآیند پلیمریزاسیون امولسیونی مورد ارزیابی قرار گیرد