سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم شریفی – دانشجوی دوره دکتری فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
اکبر پروازیان – دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی بک بعدی انتشار لیزر با شدت بالا (فرمول در متن اصلی مقاله) در یک پلاسمای فرو چگال به روش ذره در جعبه مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا پراکندگی رامان پسرو حاکم است که باعث فرسایش موج فرودی می شود و قسمتهای ابتدایی پلاسما را تحت تاثیر قرار می دهد. در حالی که رامان پیشرو متعاقبا گسترش پیدا می کند و در قسمت های انتهایی پلاسما واقع شده است. وجود این دو ناپایداری می تواند باعث شتاب دو مرحله ای الکترون شود. موج پلاسمایی حاصل از پراکندگی رامان پسرو با سرعت فاز پایین می تواند به الکترونهای زمینه شتاب دهد و موج پلاسنایی حاصل از پراکندگی رامان پیشرو می تواند آنها را به انرژی های بالاتر و سرعت فاز بیشتر برساند.