سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شعبان علیاری شوره دلی – استادیار گروه مکانیک دانشکدهی مهندسی ، دانشگاه دبیر شهید رجایی
کامران مبینی – استادیار گروه مکانیک دانشکدهی مهندسی ، دانشگاه دبیر شهید رجایی
یوسف شهولی کوه شوری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله پراکندگی آلاینده های هوا در تنگه های خیابانی بالکن دار رایج در ایران به صورت عددی بررسی شده است. برای این منظور از متوسط رینولدز معادلات حاکم بر جریان آشفته به همراه مدل آشفتگیK-ε در فضای دو بعدی استفاده شده است. محاسبات به کمک نرم افزارFLUENT انجام شده است. نتایج نشان می دهند که تجمع آلاینده ها روی دیوار پشت به باد بیشتر از دیوار رو به باد است. همچنین پارامتر متوسط تجمع آلودگیθ) درون تنگه خیابانی بالکن دار رایج در کشور به مراتب بیشتر از تنگه های بدون بالکن است. با اعمال سیستم تهویه عابر پیاده درون تنگه خیابانی شاهد کاهش آلاینده ها هستیم.