سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – فارغ التحصیل کارشناسی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
میلاد جهانگیری – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یاسوج

چکیده:

این مقاله قصد دارد با استفاده از کدهای روش اجزای محدود زبان برنامه نویسی پارامتری انسیس به آنالیز پدیده کمانش مخازن ذخیره استوانه ای که در معرض طوفان قرار دارند، بپردازد. از آنجا که در هنگام بروز طوفان بدنه وسیع مخازن تحت نیروی زیادی قرار می گیرند، گاهاً دچار کمانش موضعی می گردند. بدلیل پیچیدگی کمانش ناشی از طوفان مخازن و عدم وجود راه حلی در فرم بسته برای این مساله، انجام تحلیلی غیر خطی بر اساس مکانیک محاسباتی و روش اجزای محدود در دستور کار قرار گرفت. نیروی باد به همان صورتی که در واقعیت در اطراف مخازن ایجاد می گردد، مدل شد. همچنین مخازنی با مشخصات واقعی مورد آنالیز قرار گرفت. در نهایت بار بحرانی کمانش برای دو نمونه از مخازن دارای سقف (گنبدی و مخروطی) شکل محاسبه گردید و تاثیر پارامترهای ارتفاع، ضخامت، شعاع و جنس مخازن بر بار بحرانی کمانش نشان داده شد