سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی علیزاده – استادیار بخش مهندسی مواد، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و ع
سیداحمد جنابعلی جهرمی – استاد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
محمدعلی شفیع نادری – سرپرست ریخته گری پیوسته، شرکت فولاد آلیاژی ایران
سید علی موسوی – رئیس تحقیق و توسعه، شرکت فولاد آلیاژی ایران

چکیده:

تشکل ترک گرم یا ترک داخلی، دلایل متعددی دارد که از آن جمله می توان به دلایل متالورژیکی و فرآیندی اشاره کرد. غلتکهای حامی به عنوان یکی از پارامترهای فرآیند نقش مهمی در تشکیل این عیب دارد. به طور کلی زمانی ترک در شمش به وجود می آید که کرنش اعمالی در حین فرآیند از یک حد بحرانی تجاوز کند. در این تحقیق، به منظور سبیه سازی پدیده ترک گرم، ابتدا با حل عددی معادلات انتقال حرارت به همراه معادلات میکروجدایش، ضخامت پوسته منجمد شده و توزیع دما در بلومهای تولیدی به روش ریخته گری پیوسته محاسبه شد و محاسبات حاصله به عنوان پارامترهای مورد نیاز در محاسبه ی کرنش استفاده شد و در ادامه کرنش بحرانی برای تشکیل ترک گرم محاسبه شد. پس از شبیه سازی ترک گرم، این امکان فراهم شد تا نقش چیدمان غلتکهای حامی در تشکیل این ترکها بررسی شود. نتایج به دست آمده نشان داد که تشکیل ترک گرم شدیداً به چیدمان غلتکهای حامی شاخه وابسته است، به طوری که افزایش فاصله غلتکها سبب افزایش حساسیت به ترک گرم می شود.