سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پویا دلدارگوهردانی – مرکز تحقیقات مکاترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
پیمان اردستانی –
محمدامین یوسفی –
محمدجواد یزدان پناه – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگ

چکیده:

همه ساله حوادث و بحرانهای بسیاری متأثر از عوامل طبیعی و غیر آن در نقاط مختلف دنیا به وقوع میپیوندد. از جمله مشکلاتی که اخیراً بسیار دردسرساز بوده است، بحرانهای ناشی از انتشار گازهای سمی در نواحی شهری است که می تواند جان بسیاری از مردم را به خطر اندازد. در این مقاله رویکردیبرای تهیه یک شبیهساز نرم افزاری ارائه شده است تا از طریق آن بتوان چگونگی پخش و آثار ناشی از گسترش گازهای سمی را با احتساب حضور عوامل محیطی همچون باد در یک محیط شهری بررسی نمود