سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا قائم مقامیان – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
کوروش قیصری – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

چکیده:

تهران پایتخت ایران امروز ۱۲ میلیون نفر جمعیتدارد که در طول ۱۰ سال گذشته نرخ رشدی بیش از ۲۰% داشتهاست این شهر در کوهپایه های جنوبی رشته کوه البرز قرارگرفته است پهنه کوه زای البرز به لحاظ لرزه خیزی یک منطقه فعال بوده و در طول تاریخ زمین لرزه های بزرگی را تجربه کرده است اگرچه به لحاظ فراوانی رخداد زمین لرزه در درجه کمتری نسبت به زاگرس قراردارد اما زمین لرزه های این پهنه اغلب نیرومندتر از زاگرس می باشد دراین پهنه گسله های زیادی وجود دارد که شامل راندگی شمال تهران گسله های جنوب وشمال ری، گسل پارچین و یا ایوانکی گسلهمشاء اینه ورزان و … لذا براوردهای جنبش نیرومند زمین دراین شهر لازم و ضروری می باشد بسیاری از براوردهای جنبش نیرومند زمین در تحلیل خطر زلزله هنور به روشهای تجربی لازم و ضروری میباشد.