سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فتح اله امی – استادیار گروه هوافضا دانشگاه تربیت مدرس
محسن محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا
وحید فرج پور – کارشناس ارشد هوافضا پژوهشکده مصباح
سهیل سهیلی – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

دراین مقاله اثر عوامل مختلف از قبیل تغییرات سرعت پاشش جت تغییر نسبت شار دو سیال و عدد وبر برمیزان نفوذ جت دریک جریان گازی شبیه ساز شده و معادلات حاکم برمیدان حل و الگوریتم نحوه محاسبات درروش حجم سیال VOF نیز معرفی خواهد شد با توجه به پیچیدگی فرایند پاشش و نیاز به شبکه بندی بسیار کوچک در شبیه سازی های صورت گرفته دراین مقاله از روش شبکه بندی ریز شده استفاده خواهد شد با بکارگیری اینروش می توان میدان حل را تنها درنواحی دارای اختلاف گرادیان شدید نواحیتشکیل قطرات ریز نمود و علاوه برمدل نمودن رفتار کلی اسپری ونفوذ آن درجریان هوا قطرات درشت و ریز ناشی از شکسته شدن جت را نیز مدلنمود. دراین مقاله تاثیر فاکتورهای نسبت شار مومنتوم و عدد بدون بعدوبر برنفوذ جت سیال درجریان گازی مشخص شده و درنهایت نتایج ح اصل از شبیه سازی با نتایج تجربی حاصل از روش عکسبرداری مای اسکترینگ;Mie scattering برای دو سیال آب مقطر و استون مقایسه شده و تاثیر پارامترهای مختلف برنفوذ اسپری تحلیل میگردد.