سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سینا شامخی – دانشجوی کارشناسی ارشد- گروه مهندسی پزشکی، بخش برق، دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین میران بیگی – استادیار، گروه مهندسی پزشکی، بخش برق، دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد الوالحسنی – دانشیار، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ت

چکیده:

سیگنالهای اتوآکوستیک امیشن در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین داده های تشخیصی در شنوایی سنجی مطرح می باشد. این سیگنالها درون گوش داخلی تولید شده و در گوش خارجی دریافت می گردند. از آنجائیکه این امواج حاوی اطلاعات با ارزشی از سیستم شنوایی است، مدلسازی و شبیه سازی کامل فرآیند تولید این سیگنالها، گامی مهم در شناسایی بیشتر سیستم شنوایی خواهد بود، در این مقاله مدلی برای سیستم شنوایی، با هدف تولید سیگنالهای اتوآکوستیک امیشن ارائه و شبیه سازی شده است. با توجه به نتایج حاصل، مدل ارائه شده در این مقاله می تواند فرآیند تولید سیگنالهای اتوآکوستیک امیشن در سیستم شنوای را تا حد قابل قبولی شبیه سازی کند.