سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی مهبد – کارشناسی ارشد مهندسی عمران مکانیک خاک و پی
علی احمدی جزنی – کارشناسی مهندسی عمران
روح الله احمدی جزنی – دکتری زلزله
عماد مهبد – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

مهندسی ژئوتکنیک زلزله به علت نااطمینانی اجتناب ناپذیر ساده سازی ها طبق تکنیک های داده شده طی پروسه طراحی ساخت زمین به عنوان یک محدوده علمی غیردقیق دز نظر گرفته می شود معمولا پیش بینی های نسبتا دقیقی با استفاده از تکنیکهای محاسبات نرم افزاری پیشرفته می توانند قابل قبول تر از حل یک مساله بصورت سنتی باشد از یک تکنیک بسیار محبوب C تهیه شده که توسط شاخه های زیادی از روشهای علمی علوم و تکنولوژی استفاده شده است همچنین درتعداد زیادی از نرم افزار مهندسی زلزله مبنی برساختارها و زیرساختارها استفاده می شود این تحقیق کاربرد ANN برشبیه سازی پاسخ لرزه ای یک خاکریز متمرکز شده است که پاسخ دینامیکی خاکریز با استفاده از اجزا محدود سنجیده شده دراینجا رفتار غیرخطی مواد زمین می تواند به روش شبهه خطی محاسبه شود.