سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسین عروجی – پژوهشگاه هوافضا، تهران،
محمدطاهای ابدی –

چکیده:

روشی برای شبیه سازی پاسخ ترمومکانیک سازه چندلای های بیان می شود که در برخی از نواحی آن دارای جدایش بین لایه ای است و در محل معینی از سازه تحت اثر حرکت هارمونیک اجباری است. شرایط ایجادشده در سازه مطابق باآزمایش ترموگرافی ارتعاشی است که برای شناسایی عیوب سازه استفاده می شود. پاسخ ترمومکانیک گذرای سازه با استفاده از مدل اجزای محدود سه بعدی بیان می شود که برهم کنش بین وجوه دارای جدایش بین لایه ای براساس شرایطتماس و گرمایش اصطکاکی تحلیل می شود. در اثر ارتعاش اجباری عمود بر سطح، امواج عرضی ایجادشده در ورق چند لایه موجب حرکت نسبی بین سطوح دارای جدایش بین لای های می شود. این حرکت نسبی منجر به افزایش موضعی دما در محل عیب می شود. نتایج تحلیل نشان می دهد نیروی پی شبار در محل تماس تحریک کننده سازه اهمیت زیادی دارد و با افزایش آن از حد معینی می توان از ایجاد تحریک غیرآشفته جلوگیری کرد. نتایج حاصله تغییر دمای منظم محل عیب را نشان داده که این تغییر دما تا سطح خارجی ورق چند لایه منتشر می شود و از سطح خارجی قابل رؤیت است و محل عیب در زمان بسیار کوتاهی مشخص می شود