سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیراحمد دهقانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حمید گنجی زاده – دانشجوی ارشد مهندسی منابع آب
رضا گنجی زاده – دانشجوی ارشد ابیاری و زهکشی

چکیده:

رودخانه ها به عنوان مهمترین منابع تامین و انتقال آب مصرف بخشهای صنعت کشاورزی و شهری ازاهمیت خاصی برخوردار بوده و به علت اینکه ازبسترها و مناطق مختلفی می گذرند نوسانات کیفی زیادی دارند منظور ازTDS کل مواد جامد محلول درآب است که برابر با مجموع غلظت همه یونهای محلول درآب می باشد اکثر مدلهای موجود درزمینه پیش بینی و شبیه سازی شرایط موجود وضعیت کیفی رودخانه ها نیازمند پارامترهای ورودی بسیارهستند که یا دسترسی به آنها مشکل است داده های استفاده شده مربوط به ایستگاه نهارخوران دربازه سالهای ۱۳۴۷تا۱۳۹۰ شامل غلظت های سدیم کلسیم منیزیم کلر سولفات بی کربنات PH و دبی به عنوان پارامترهای ورودی به مدل و پارامتر کل مواد محلول TDS به عنوان پارامتر خروجی می باشد عملکرد مدل شبکه عصبی نشان داد که شبکه عصبی پرسپترون چندلایه درپیش بینی غلظت موادمحلول نتایج قابل قبولی ارایه میدهد.