سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهنام کرمی – دکتری مهندسی محیط زیست
منا گلابی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

رودخانه ها اصلیترین منابع تامین آب بخشهای کشاورزی صنعت و شرب بوده لذا توجه به خصوصیات کیفی و کمی آنها ازاهمیت خاصی برخوردار میب اشد بررسی و پیش بینی پارامترهای کیفی و کمی آب درطول رودخانه به منظور تصمیم گیری های مدیریتی یکی از اهداف مدیران و برنامه ریزان منابع آب تلقی میگردد به منظور دست یابی به این هداف استفاده ازنرم افزارها و مدلهای ریاضی و کامپیوتری اجتناب ناپذیر است دردهه های اخیر کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی منطق فازی و رگرسیون اماری دربسیاری ازعلوم مهندسی جهت شبیه سازی و پیش بینی پدیده ها متداول گردیده است مقاله حاضر تحقیقی برروی رودخانه کارون درناحیه جنوبی ایران می باشد به منظور بررسی پیش بینی و شبیه سازی کیفیت آب ازپارامترهایی نظیر دبی کربنات بی کربنات سولفات کلرید سدیم کلسیم منیزیم پتاسیم EC ، TDS SAR با دوره آماری ۲۶ساله سالهای ۹۰-۶۴ دربازه عرب حسن دارخوین استفاده گردید.