سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد میثاقی – استادیار دانشگاه زنجان

چکیده:

دربرنامه ریزی و مدیریت منابع اب یکی ازمهمترین ابزارها که به کمک مدیران و مسئولان ذیربط می آید روشها و الگوریتم های شبیه سازی و پیش بینی بهنگام می باشد درطی نیم قرن اخیر سیستم ها و الگوهای ریاضی و منطقی متنوعی دراین جهت توسعه و بسط یافته است یکی ازاین روشها سیستم تطبیقی فازی عصبی میباشد که مبتنی برقواعد منطقی شرط نتیجه است و با استفاده ازمفهوم متغیرهای زبانی و روند تصمیم گیری فازی منطق فازی فضای متغیرهای ورودی برفضای متغیرهای خروجی تصویر می کند دراین تحقیق با استفاده از اطلاعات روزانه هفتگی ۱۰روزه و ماهانه آب ورودی بهمخزن سدعلویان درشمال غرب ایران طی سالهای ۸۸-۷۹ می باشد جریان بهنگام آب ورودی به سد با استفاده از اطلاعات ثبت شده دردوره های زمانی قبل به عنوان ورودی مدل سیستم تطبیقی فازی عصبی و میزان جریان دوره زمانی بعدبعنوان خروجی شبیه سازی و پیش بینی شده است.