سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سحر سیمیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
فرهاد رزاقیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علیرضا کاشانی نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سیامک حاجی حسینعلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

رزوناتور موج صوتی سطحیsurface acoustic wave یکی از مهمترین قطعات اساسی وکاربردی در صنعت مخابرات است.پارامترهای مختلفی وجود دارد که بر عملکرد این قطعه تاثیرگذار هستند.تلاشها در این حوزه استفاده از مواد و پیکره بندی هایی است که پاسخفرکانسی بهتری را در فرکانس های بالاتر تولید نماید.از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر عملکرد قطعات موج صوتی سطحی،ابعاد فیزیکی در طراحی میباشد.در مقاله حاضر تاثیرتغییرات ارتفاع الکترودها و حضور شبکه رفلکتوری میان مبدل ها بر روی پاسخ فرکانسیقطعه،مورد بررسی قرار گرفته است.مواد پیزوالکتریک مورد استفاده در شبیه سازی های انجام شدهZnO و LiNbO 3 میباشند.شبیه سازی ها توسط نرم افزارComsol Multiphysics انجام شده است.