سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا اعتضاد – میدان ونک – خیابان شهید خدامی – شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر)
احمد غلامی – تهران میدان رسالت- خیابان فرجام- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مه
سیدعلی بهشتیان – تهران میدان رسالت- خیابان فرجام- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مه
محمدمهدی مرآت – تهران میدان رسالت- خیابان فرجام- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مه

چکیده:

در این مقاله دقت مدلهای گذرای برق گیر به منظور شبیه سازی پدیده کلیدزنی در خط انتقال مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند.مدلهای گذرای برق گیر تغییرات ناشی از کاهش زمان پیشانی موج ورودی بر روی دامنه ولتاژ را نیز در نظر میگیرند. مقایسه میزان خطای شبیه سازی مقدار ماکزیمم اضافه ولتاژ ناشی از پدیده کلیدزنی با مدلهای گوناگون برق گیر اکسید روی نشان میدهد که جهت بررسی این پدیده در حالات گذرای با فرکانس پایین میتوان از مدلهای ساده تر برق گیر استفاده گردد. استفاده از مدلهای کاملتر برق گیر به علت نیاز به اطلاعات زیاد، پیچیده تر شدن مدل ، افزایش زمان مدلسازی و افزایش احتمال عدم همگرایی پاسخ در بررسی حالات گذرای ناشی از کلیدزنی پیشنهاد نمی گردد