سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر اقازاده – عضو انجمن علمی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فرید جعفرزاده – عضو انجمن علمی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
ویدا جعفرزاده – دانشجوی مهندسی کامپیوتردانشگاه پیام نور بناب

چکیده:

نتایج آزمایشگاهی سیستم مولکولی لیزر های گاز نیتروژن را بر مبنای نوسانگر پیشرفته و تقویت کننده ای با پیکر بندی بلوملین را تجزیه و تحلیل کرده و همچنین سیستم الکترونیکی بر مبنای تقویت کننده های موثر و میکروکنترولر را طراحی و شبیه سازی کر ده ایم که نتایج حاصل از سیستم لیزری را از لحاظ کیفی تکثیر می کند، مزیت سیستم الکترونیکی پیشرفته و کاربرد آن در طول زمان در مراکز تحقیقاتی و تعمیم لیزر ، الکترونیک کوانتومی و فوتونیک از موارد این بحث می باشد