سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سمیه احمدی – دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی انرژی

چکیده:

یکی از بزرگترین مشکلات مناطق دور از شبکه تامین تقاضای الکتریکی آنها می باشد سیستم ترکیبی توربین بادی باسایر انرژی ها مناسب ترین گزینه برای تامین برق چنین مناطقی است دراین مقاله ابتدا سیستم ترکیبی توربین بادی و باطری مورد بررسی قرارگرفته می شود این سیستم بدلیل ناکارآمد بودن باطری ها برای ذخیره سازی الکتریکی در بلندمدت استفاده نمی شود سیستم ترکیبی پیل سوختی-توربین بادی بعنوان بهترین سیستم تولید توان برای تامین تقاضای الکتریکی مناطق با وزش بادهایموسمی معرفیمی گردد تا زمانی که وزش بادمناسب است توربین بادی تقاضای منطقه را تامین م یکند و مازاد انرژی درالکترولایزر به هیدروژن تبدیل شده و درمخزن ذخیره هیدروژن ذخیره می گردد تا درزمانهایی که توربین بادی قادر به تامین تقاضا نیست پیل سوختی و تامین کننده تقاضا باشد توان تولیدی توربین بادی میزان نرخ هیدروژن تولیدی نسبت به زمان و جریان تولیدی توسط توربین بادی بازدهی فارده و نمودار پلاریزه پیل سوختی خروجی مدل کامپیوتری است که با توجه به روابط حاکم هرکدام از اجزا سیستم توسط نرم افزار مطلب نشان داده شده است.