سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی قضاوی – استادیار و عضوهیئت علمی دانشگاه شهرکرد
محسن مرادزاده – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
صادق مرادزاده –
مهدی طباطبائیان –

چکیده:

باتوجه به پیشرفت مکانیزاسیون و گسترش استفاده ازوسایل الکترونیکی درکشاورزی و ناگزیربودن ازحرکت به سمت کشاورزی دقیق دراین تحقیق ما برآن شدیم که یک دستگاه الکترونیکی برای کنترل سطح سمپاش متصل به تراکتوررا طراحی و شبیه سازی کنیم این دستگاه درواقع یک سنسورسطح سه وضعیتی دوکاره هشداردهنده می باشد که برنامه نویسی آن به وسیله PIC صورت گرفته ودرمحیط PROTEUS شبیه سازی شده است این سنسور برروی تراکتور درمحلی دردید راننده نصب می شود و پراب های آن درداخل مخزن سمپاش قرارمیگیرد و به این طریق راننده درهرلحظه درهنگام عملیات سم پاشی و بدون پیاده شدن از تراکتور ازسطح سم درسمپاش آگاه می شود و میتواند باتوجه به مقدار باقیمانده سم درسمپاش و مقدارزمینی که سم پاشی نشده است مقدارریزش سم را تنظیم کند.