سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اویس حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، تهران، انتهای بزرگراه شهید باب
محمدرضا الهامی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک و هوافضا، دانشگاه امام حسین
حمید کاظمی – کارشناس ارشد پژوهشکده سازه های دریایی، دانشگاه امام حسین
محمدرضا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

چکیده:

در این مقاله به شبیه سازی مکانیکی سازه یک پرنده کوچک مقیاس تحت اثرسطح موسوم به ویگ کرفت می پردازیم. فرآیند مدلسازی شامل طراحی, آنالیز و مونتاژ اجزای اصلی شامل بال, بدنه, دم و تکیه گاه سیستم پیشران توسط نرم افزارهای طراحی پارامتریک مانند سالید ورک و با بهره گیری ازکدهای المان محدود نرم افزارهای کاسموس ورک- فلو و ماژول(سی ا ای) آباکوس انجام می گیرد. پس از انجام مراحل پیش پردازش شامل انتخاب جنس سازه و شبیه سازی بارگذاری و توزیع نیروها و اعمال شرایط مرزی ,کانتورهای تنش و کرنش استخراج می شود. با توجه به محاسبات, نقاط بحرانی به ویژه تحت کمانش مشخص شده و درقالب الزامات طراحی اصلاح می گردند. یک نمونه اولیه از بالواره مورد نظر نیز مورد تحلیل تجربی قرار می گیرد. به کمک آنالیز (اف اس آی) ۴ تقابل سازه با سیال بررسی شده و تاثیر سطح بربهبود پارامترهای آیرودینامیکی نظیر ضرایب برآ و پسا تعیین شده و رابطه بین تنش بیشینه و سرعت را با تقریب درجه دو می یابیم. هدف ایجاد یک مدل کاربردی در مقیاس کوچک و تعمیم آن به یک مدل واقعی جهت شبیه سازی مکانیکی تستهای تونل باد و عملکرد میدانی چند منظوره دررده پرنده های سبک هدایت شونده می باشد.