سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن کاتوزیان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی اکبر واحدی زارچ –

چکیده:

کارما درحقیقت شبیه سازی و تخمین ضریب شکست یک ماده آلی موسوم به NPP می باشد که در محدوده طول موجهای ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نانومتر شفاف می باشد پرتولیزر را بصورت جریانی از فتونها درنظر میگیریم که این فتونها حین عبور از لایه های اتمی با الکترونهای غیرمستقر حلقه بنزن مولکول NPP برخورد می کند این برخورد باعث مش ود که فتون درحین عبور از کریستال مقداری معطل شود با محاسبه مستدل و دقیق این تاخیرات می توان ضریب شکست های ny,nx از این ماده را به خوبی بدست آورد نتایج بدست آمده از این روش به مقادیر به دست آمده از روش تجربی بسیار نزدیک است.