سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا تمدن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،دانشکده فنی و مهندسی
حمید افضلان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دانشکده فنی و مهندسی
مهدی حمزه ای – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

یکی از نقطه ضعفهای موتورهای بنزینی نسبت به موتورهای دیزل، راندمان پایینتر آنها است. با این حال به دلیل آلایندگی کمتر موتورهای بنزینی فعالیتهای گستردهای در جهت افزایش راندمان آنها صورت میگیرد. یکی از روش های مورد توجه در این زمینه استفاده از نسبت تراکم متغیر VCR) است. جمع آوری و معرفی انواع فناوریهای موجود ارائه شده برای موتورهای VCR هدف این کار تحقیقاتی میباشد. همچنین یکی از جدیدترین و کاربردیترین این طرحها MCE-5 توسط یکی از شرکتهای تحقیقاتی اروپایی طراحی شده و در حال حاضر درمراحل آزمایشی قرار دارد، در این مقاله شبیه سازی و تحلیل شده و عملکرد آن از نظر توزیع تنش مورد بررسی قرار گرفته است تحلیل تنش با استفاده از بسته نرمافزار تجاری ABAQUS™ انجام شده است. توزیع تنش بدست آمده در حالت حداکثر فشار سیلندر نشان دهنده عملکرد خوب سیستم پیشنهادی می باشد . با استفاده از مدل توزیع تنش بدست آمده میتوان پیشنهاداتی برای کاهش تمرکز تنشهای مخرب ارائه داد، همچنانکه نمونه ای از آن مشاهده و راه حل اصلاح آن پیشنهاد شده است.