سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا گیوه ای – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف
زهرا سیفی – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد لاهیجان

چکیده:

میکروگریدها که به عنوان ساختار آینده شبکه های قدرت شناخته می شوند ، امکان بکارگیری گسترده انرژی های تجدید پذیر رافراهم می سازند. مولدهای بادی و خورشیدی مهمترین مولدهای این نوع انرژی بوده و قطعا در تحلیل دینامیکی شبکه های میکرو نقش اساسی ایفا می کنند. در این مقاله یک میکروگرید ساده شامل یک آرایهPV و یک توربین بادی به کمک نرم افزار Matlab/Simulink مدل سازی شده و در دو حالت جزیره ای و متصل به شبکه سراسری مورد تحلیل دینامیکی قرار گرفته است. همچنین به منظور تشخیص عملکرد دینامیکی دومولد مذکور پس از وقوع خطا در میکروگرید، خطاهای مختلفی در تمام حالات بر شبکه اعمال شده و نوع رفتار مولدها مشاهده شده است. در پایان جهت بهبود عملکرد دینامیکی مولدها در برابر خطا، راهکارهایی ارائه شده و به کمک مدل، کارایی این راهکارها مورد تحلیل قرار گرفته است