سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سهیلا مهدی زاده – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، واحد انرژی، شرکت سامان انرژی اصفهان
امیرحسین هاشم زاده –
ملک ارسلان صدری – دکترای مکانیک، مدیر عامل شرکت سامان انرژی اصفهان

چکیده:

در بسیاری از موارد، سوخت گاز واحد صنعتی از طریق خط لوله اصلی با فشار بالا تأمین می گردد که معمولا این فشار در محل مصرف توسط یک شیر فشارشکن (ژول– تامسون) کاهش می یابد. در این نوع کاهشِ فشار در حقیقت نوعی اتلاف انرژی به وجود می آید، در صورتی که می توان انرژی ذخیره شده در گاز طبیعی را با استفاده از توربین های انبساطی(توربین گازی غیراحتراقی) به جای شیر فشارشکن به جریان الکتریسیته تبدیل کرد. در این مقاله ضمن تحلیل عملکرد شیر فشارشکن خط اصلی گاز پالایشگاه اصفهان، طرح جایگزینی توربین انبساطی با این شیرفشارشکن، با استفاده از نرم افزار Aspen hysys2006 با مقایسه دو معادله حالت PRوSRKشبیه سازی گردید و در ادامه برآورد اقتصادی این طرح ارائه شده است. بررسی اقتصادی نشان می دهد که با بکارگیری این سیستم و در نظر گرفتن بازده ۸۵% برای ژنراتور و هزینه احداث ایستگاه و ارزش جهانی برق تولیدی به ترتیب برابر kw/$ 1600وkwh /$ 12/0 ، زمان بازگشت سرمایه کمتر از یک سال و با درنظر گرفتن قیمت برق داخلی حدود چهار سال محاسبه می گردد.