سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدباقر رهنما – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدهاشم افضلی بروجنی –
شهرام کریمی گوغری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین صمدی بروجنی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

توزیع غیر یکنواخت زمانی و مکانی منابع آب ، یکی از مهمترین مسائل در مدیریت منابع آب است. قرار گرفتن مناطق خشک ونیمه خشک در مجاورت مناطق پربارش ، توجه مدیران و کارشناسان بخش آب را به مقوله انتقال آب بین حوضهای معطوف می-نماید. حوضه آبریز کوهرنگ جزو مناطق پرآب و از سرچشمههای کارون بزرگ به حساب میآید و به دلیل مجاورت با حوضه زاینده رود ، از سالیان دور به عنوان منبعی حیاتی برای مناطق خشک و کم آب فلات مرکزی ایران مورد توجه بوده است. در سالیانگذشته طرحهای انتقال آب یک و دو کوهرنگ با ظرفیتی بالغ بر ۵۷۰ میلیون متر مکعب در سال مورد بهرهبرداری قرار گرفته اند و طرح تونل سوم کوهرنگ هم اکنون در دستور کار قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده با در نظر گرفتن مشخصات فنی وهیدرولیکی طرح و نیز اطلاعات هیدرولوژیکی و اقلیمی منطقه ، با استفاده از مدل نرم افزاریWEAP سیستم حوضه رودخانه کوهرنگ شبیه سازی شده و میزان جریان انتقالی این طرح، برآورد و ارزیابی گردد. براساس نتایج حاصله با احداث یک سدمخزنی به حجم ۳۶۵ میلیون متر مکعب و رهاسازی نیاز زیست محیطی رودخانه در پایین دست ، میزان آب انتقالی توسط تونل سوم کوهرنگ در شرایط ترسالی و با مشخصات فیزیکی و هیدرولیکی ذکر شده برابر ۲۴۷٫۹ میلیون متر مکعب و در در کمترین حالت برابر ۹۳٫۲ میلیون متر مکعب در سال می باشد.