سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس افشار – استاددانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
ارمغان صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

دراین کار تحقیقاتی یک سیاست بهره برداری چندمرحله ای از دریچه های سرریز شبیه سازی شده است که در آن میزان رهاسازی آب مخزن از دریچه های سرریز براساس ترازهای بحرانی در محدوده حجم کنترل سیلاب تعیین می شود. دراین سیاست بهره برداری ضمن رویت تراز مخزن ا زداده های مربوط به پیک سیلاب درنزدیک ترین ایستگاه بالا دست نیز استفاده می شود این داده تکمیلی فقط مربوط به گذر از شاخه صعودی و شروع شاخه نزولی هیدروگراف می باشد لذا کافی است که ایستگاه هیدرومتری بالا دست عبور پیک سیلاب را اعلام نماید چرا که درصورت گذر از پیک سیلاب می توان باقیمانده حجم سیلاب را تا فروکش کامل آن تخمین زد سپس بهینه سازی این فرمان بهره برداری چند مرحله ای برای بهره برداری ازدریچه های سریز با استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام شد و تغییرات حاصله در ظرفیت سرریز و کاهش بیشتر دبی پیک سیلاب خروجی موردبحث و بررسی قرارگرفته است.