سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قاسم زمانپور – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمدابراهیم سلطانی –
محمدرضا احسانی – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برج جذب CO2 شبیه سازی و بهینه سازی شده است هدف از این شبیه سازی تعیین CO2 گازخروجی ازبرج می باشد برای این شبیه سازی ۵۹سری داده تجربی ازواحد اوره و آمونیاک غدیر جمعآوری شده است که ۶۰درصد این داده ها با ایجاد و آموزش شبکه مناسب استفاده شده است با تست شبکه های مختلف با ساختارهای متفاوت شبکه پیشرو با الگوریتم آموزش لونبرگ مارکوآرت با ۱۷نورون درلایه میانی با دارا بودن میانگین مربعات خطای ۰/۰۱۶۶۶۸۷ بهترین عملکرد را درمیان شبکه ها داشته است درنهایت با بهینه سازی برج با استفاده از شبکه ایجاد شده غلظت CO2 خروجی از میانگین ppm 6/8 به ppm 6/863 کاهش یافته است.