سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود سلطانی حسینی – پژوهشگاه نیرو،پژوهشکده تولید نیرو
سیدمحمد طباطبایی – دانشگاه مازندران،دانشکده مهندسی مکانیک
حسام طاهریان – دانشگاه مازندران،دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

توان توربین های گازی به طور قابل توجهی در زمانهای گرم سال کاهش پیدا می کند . در این مفاله سیستم خنک کن هوای ورودی نصب شده بر روی واحدهای گازی GE – 9171E نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با استفاده از مدل سازی فازگسسته به روش حجم محدود شبیه سازی شده و توزیع سرعت، درجه حرارت، رطوبت نسبی و اندازه قطرات در خروج از کانال و کارآمدی سیستم فاگ مورد بررسی قرار گرفته است . بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که سیستم مذکور در شرایط طراحی دارای راندمان خنک کنندگی حدود ۸۹ درصد میباشد و از لحاظ ایمنی و اطمینان از تبخیر قطرات
پاششی در شرایط مطلوبی قرار دارد، بصورتیکه اکثر قطرات پاشش شده زمان لازم جهت تبخیر را در اختیار دارند . نتایج اندازه گیریهای صورت گرفته در طی دو دوره بهره برداری نشان می دهد که در شرایط دمایی ۳۴-۳۸ ۰ C و رطوبت نسبی ۷-۹ درصد میزان درصد افزایش توان خروجی توربین گاز ناشی از بکارگیری سیستم فاگ در حدود ۱۲ درصد ( معادل ۱۱-۱۰ مگاوات ) می باشد