سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هدی شاه نظری – کارشناس معماری

چکیده:

پوسته خارجی ساختمان ها از نظر فیزیکی درمیزان مصرف انرژی تاثیر بسیار مهمی دارند امروزه شبیه سازی های کامپیوتری با داشتن پارامترهای مختلف ساختمان تخمین میزان مصرف انرژی گرمایشی و سرمایشی ساختمان را امکان پذیر می سازند به طور کلی میزان مصرف انرژی گرمایشی درساختمان به عوامل موثری چون شرایط اقلیمی سطح زیربنا مصالح ساختمانی به کاررفته عایق کاری ساختمان وسایل گرمایشی مورد استفاده نوع سوخت مصرفی و … بستگی دارد مقاله حاضر پژوهشی است که درعرصه دانش معماری صورت پذیرفته و ماهیت کاربردی و راهبردی دارد این تحقیق در پی دستیابی به این سوال محوری بوده است که بکارگیری مصالح ساختمانی گوناگون در دیوارها برمیزان مصرف انرژی دریک ساختمان چه تفاوتی هایی ایجاد می کند ؟ این تحقیق ساختمانی مسکونی به مساحت ۱۰۰ متر مربع واقع در شهر تهران درنظر گرفته شده و با استفاده ازن رم افزار hourly analysis program تاثیر عوامل مختلف دیوارهای خارجی ساختمان چون رنگ مصالح ضخامت و عایق بندی دیوار در زمان پیک بار ماه های اگوست و ژانویه بربارسرمایشی و گرمایشی و میزان صرفه جویی هربخش دراتلاف انرژی ساختمان بررسی خواهد شد.