سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم میرزایی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
امیر صرافی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرشته بشیری – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سعیده آقاجانی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

ترکیبات گوگردی ازجمله مهمترین آلاینده های برشهای نفتی هستند و حذف آنها هدف اولیه صنایع پالایش می باشد دراین تحقیق راکتور صنعتی واحد یونیفاینر پالایشگاه شیراز جهت سولفورزدایی ازنفتا مدل سازی شده است مدلسازی درشرایط ناپایدار یک بعدی غیرهمگن و غیرهمدما انجام شده است معادلات حاصل از موازنه جرم و انرژی که دسته معادلاتدیفرانسیل جزئی بودند پس از گسسته سازی با ستفاده از روش عددی رانگ کوتای درجه چهار برای حالت پایا ودرحالت ناپایا با روش ضمنی که با روش تکرار ساده کوپل شد با برنامه نویسی متلب حل گردیده اند و پروفایلهای دما و غلظت نسبت به طول و زمان رسم شده اند به منظور اعتبارسنجی مدل نتایج حاصل ازشبیه سازی با داده های آزمایشگاهی یک مقاله منتشرشده مقایسه شده اند و توافق خوبی بین نتایج شبیه سازی و داده های آزمایشگاهی مشاهده شده است