سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ارشاد امینی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
امین نوری خراسانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
مرتضی بقالها – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

در فرایند مطرح شده جداسازی گاز دی اکسید کربن از گاز سنتز به وسیله نرم افزار HYSYS انجام شد. جداسازی CO2 توسط حلال سلکسول به عنوان ماده جاذب و به کمک فرایند جذب سطحی فیزیکی در برج جذب انجام می شود. در اینجا هدف رسیدن به یک قیمت و انرژی مصرفی بهینه برای فرایند جداسازی CO2 به میزان ۹۰% است. بدین منظور شبیه سازی در حالات مختلف برای تعداد جداسازها و الگوی افت فشار متفاوت انجام شد. نتیجه شبیه سازی و محاسبات CAPEX/OPEX مشخص می کند که در تعداد مشخص جداساز حالت دارای توزیع فشار یکسان برای عمر مفید ۱۵ سال از نظر قیمت و انرژی مصرفی بهینه است. همچنین مشخص شد که در بین حالت های توزیع فشار یکسان تعداد چهار جداساز بهینه می باشد. لذا حالت بهینه دارای ۴ جداساز با توزیع فشار برابر می باشد.