سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شروین امیری – پژوهشکده برق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سینا عابدین مقانکی – دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

سیگنال ماهواره GPS درگذر از ماهواره تا گیرنده با عبور از لایه های مختلف اتمسفر کره زمین با مقداری خطا و تاخیر زمانی درمحل گیرنده دریافت می شود لایه ی یونوسفر به نوعی بیشترین تاثیر را برسیگنال ماهواره ای GPS دارد رفتار این لایه دربرابر سیگنال های ماهوارهبا پارامترTEC که اشاره به میزان کل چگالی الکترون موجوددر لایه ی یونوسفر دارد توصیف می گردد TEC این لایه دارای تغییرات روزانه تغییرات فصلی تغییرات ناشی از سیکل یازده ساله ی فعالیت خورشیدی و …. می باشد دراین مقاله با استفاده از مدل کلوباچار درابتدا به شبیه سازی و اصلاح خطای ناشی از لایه ی یونوسفر برسیگنال ماهواره ای GPS پرداخته و سپس با لحاظ کردن تمامی تغییرات این پارامترغیر از تغییرات روزانه آن شبیه سازی و استخراج پروفایل TEC این لایه را درمحیط نرم افزار MATLAB برای شهر تهران را ضورت داده ایم.