سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران فرج زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
امیر الهی –
مهدی محسنی –

چکیده:

یکی از مشخصه های بسیارمهم درشبکه های توزیع به منظور داشتن کیفیت توان بالا سطح ولتاژ مناسب باسهای شبکه می باشد درواقع قرارگرفتن دامنه ولتاز باسهای شبکه درمحدوده مجاز ۰/۹۵تا۱/۰۵باوجود تغییرات بارشبکه ازاهمیت بسیاربالایی برخوردار است یکی از ادوات مناسب به منظور جبران افت ولتاژ باسهای شبکه به صورت لحظه ای جبران ساز موازی DSTATCOM می باشد دراین مقاله جایابی و بهینه سازی توان تزریقی DSTATCOM به منظور حداکثرسازی معیار RUVMN با استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام شده است شبیه سازی برروی یک شبکه ۳۳ شینه آزمایش شده و نتایج حاکی از آن است که با استفاده از روش علاوه براینکه معیار RUVMN به حداکثر مقدار خود رسیده است توان تزریقی DSTATCOM نیزبهینه شدها ست.