سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین حسین نژادآریانی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
شاهرخ شاه حسینی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در حالیکه قیمت انرژی سیرصعودی دارد جلوگیری از هدررفت آن از مسائل اولیه و اصلی در صنایع فرایندی است رشد روزانه مصرف انرژی در سراسر جهان ولزوم تهیه آن نشان میدهد که بهینه سازی انرژی درواحدهای فرایندی یک روش مقرون به صرفه و گاهی حیاتی است دراینمقاله بهینه سازی برج تقطیر اتمسفری برای تولید بنزین از میعانات گازی گزارش شده است خوراک قبل از ورود به برج در کوره پیش گرم و سپس وارد برج تقطیر اتمسفری می شود ما این واحدرا با استفاده از نرم افزار HYSYS شبیه سازی و پس ازانطباق شبیه سازی با داده های تجربی بهینه سازی واحد را با نوشتن کد در matlab واعمال آن به شبیه ساز به انجام رساندیم. پارامترهای بهینه سازی تعداد سینی موقعیت سینی خوراک و دمای خوراک است با گرفتن ران های مختلف در شرایط گوناگون در تعداد سینی ۱۵ و موقعیت سینی خوراک ۹ و دمای خوراک ۲۹۲ درجه به کمتری مقدار هزینه سالیانه رسیدیم