سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رسول پرندوار – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحق
ایمان جعفری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی نفت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
حسن تنگکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت

چکیده:

در اکثر مخازن نفتی و گازی بعد از گذشت مدت زمانی از تولید به دلیل بر هم خوردن تعادل میان نیروهای گرانشی،موئینگی و ویسکوز، آب و گاز موجود در سفره زیرزمینی (آبده) و کلاهک گازی به شکل یک مخروط به طرف دهانه چاهتولیدی روانه می گردد که در نتیجه آن همراه با نفت به طور همزمان، آب و گاز تولید می شود . مشکل تولید آب یکی از مشکلات اساسی زیست محیطی مرتبط با تولید نفت و گاز می باشد. آب تولیدی دارای نمک بسیار زیاد، مواد شیم یایی وترکیبات فلزی است و به ترکیبات نفتی آلوده می باشد که تاثیرات مخربی بر محیط زیست می گذارد . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه این پساب ها یکی از مهمترین پیامدهای زیست محیطی منطقه است که باعث آلودگی آب دریا، خاک و پیامدهای بعدی آن می شود. موارد متعددی جهت مدیریت تولید آب ناخواسته وجود دارد که در این مقاله اقداماتقبل وبعد از حفاری چاه، جهت پیشگیری از مخروطی شدن آب در چاه های عمودی مورد مطالعه قرار گرفته است و به ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از تولید آب پرداخته شده است؛ در انتها با استفاده از نرم افزا ر اکلیپس ۳۰۰ ، مخزن موردمطالعه شبیه سازی شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که برای کنترل و حذف آثار زیانبار ناشی از فعالیت های نفتی و تولید آب در منطقه، در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در فرآیندها، خرید یا طراحی تجهیزات جدید، استفاده از روش های مختلف از جمله تولید با نرخ کمتر از نرخ بحرانی، مسدودسازی ته چاه و استفاده از چاه افقی برای اجرای پروژه های پاکسازی محیط و انجام اقدامات اصلاحی ضروری است