سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی نفت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحق
سعید جمشیدی – دکتری مهندسی نفت،عضوهیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی ونفت دانشگاه صنع
محسن مسیحی – دکتری مهندسی نفت،عضوهیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی ونفت دانشگاه صنع

چکیده:

در اکثر مخازن نفتی و گازی بعد از گذشت مدت زمانی از تولید به دلیل بر هم خوردن تعادل میان نیروهای گرانشی، موئینگی و ویسکوز، آب و گاز موجود در سفره زیرزمینی (آبده) و کلاهک گازی به شکل یک مخروط به طرف دهانه چاه تولیدی روانه می گردد که در نتیجه آن همراه با نفت به طور همزمان، آب و گاز تولید می شود. مشکل تولید آب یکی از مشکلات اساسی مسائل زیست محیطی مرتبط با تولید نفت و گاز، در حین بهره برداری می باشد. آب تولیدی شامل شوری بسیار زیاد، مواد شیمیایی، ترکیبات فلزی و آلوده شده به ترکیبات نفتی می باشد که دارای اثرات مخرب زیست محیطی می باشد. نتایج حاصل از این تحقیقات نشان می دهدکه این پساب ها یکی از مهمترین پیامدهای زیست محیطی منطقه است که باعث آلودگی آب دریا، خاک و پیامدهای بعدی آن می شود.موارد متعددی جهت مدیریت تولید آب ناخواسته وجود دارد که در این مقاله اقدامات قبل وبعد از حفاری چاه جهت پیشگیری از مخروطی شدن آب در چاه های عمودی مخازن نفتی ایران مورد مطالعه قرار گرفته شده است وبه ارئه راهکارهایی جهت جلوگیری از تولید آب پرداخته شده است ودر نهایت با استفاده از نرم افزارECLIPSE شبیه سازی صورت گرفته است. برای کنترل و حذف آثار زیانبار ناشی از فعالیت های نفتی و تولید آب در منطقه، در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در فرآیندها، خرید یا طراحی تجهیزات جدید، استفاده از روش های مختلف از جمله تولید با دبی کمتر از دبی بحرانی ،تکمیل دوگانه چاه ،تزریق ژل، تغییر ترشوندگی در اطراف چاه، برای اجرای پروژه های پاکسازی محیط و انجام اقدامات اصلاحی ضروری است.