سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن قنبرابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
محمود ترابی انگجی – دانشیار مهندسی شیمی عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسن زارع علی ابادی – استادیار مهندسی شیمی مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه ازا

چکیده:

یکی از فرایندهای مهم در تصفیه گاز جدا نمودن ترکیباتی نظیر سولفید هیدروژن H2S و دی اکسید کربن CO2 از گاز طبیعی است شبیه سازی واحد شیرین سازی گاز پالایشگاه شهید هاشمی نژادسرخس قبلا به منظور امکان سنجی دو نوع حلال دی اتانول امین DEA و متیل دی اتانول امین MDEA توسط نرم افزار Hysys صورت پذیرفته است لذا دراین تحقیق جهت امکان سنجی جایگزینی حلال سولفینول – ام sulfinol -M به جای MDEA شبیه سازی هردوفرایند جهت بررسی و تحلیل بهتر با استفاده از نرم افزار Aspen plus انجام گرفت. نتایج حا صل از این تحقیق حاکی ست که حذف گازهای اسیدی توسط فرایند sulfinol از مقدار اولیه ۳٫۸۵ درصد مولی به ۳٫۹۱۴۹۷E-6 مول H2S با دبی حلال کمتر از فرایند MDEA برای درصد مولی فوق با شرایط یکسان دست یافتیم در صورت استفاده دبی یکسان دبی ۵۲۴٫۷۳M3/hr دبی حلال MDEA را برای حلال sulfinol -m فقط دبی تغییر کند استفاده کنیم. H2S به ۱٫۰۸۳۳× ۶- ۱۰ مولی می رسد که افزایش فراورش گاز به میزان ۱۸۳٫۶۷m3.hr را در پی خواهد داشت. تخمین غلظت مناسب سولفولان در فرایند تخمین پارامترهای دبی، دما و نسبت اجزا حلال ورودی به برج جذب مقایسه اقتصادی فرایند فوق بررسی تاثیر دمای گاز ترش ورودی به برج جذب در عملکرد فرایند از دیگر اهداف این تحقیق است.