سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرسعید حسینی – تهران – میدان رسالت – خیابان هنگام – خیابان دانشگاه ، دانشگاه علم
پریسا حسینی تهرانی – تهران – میدان رسالت – خیابان هنگام – خیابان دانشگاه ، دانشگاه علم

چکیده:

یکی از مهم ترین بخش های واگن، ضربه گیر ۱ می باشد که وظی فه کاهش انرژی ضربه را بر عهده دارد . در این مقاله سعی بر این است که علاوه بر جذب انرژی به صورت الاستیک توسط فنر در بافر، تغییر فرم در فاز پلاستیک نیز با استفاده از مود وارونگی خارجی ۲ به این عملیات افزوده شود تا مقداری از انرژی ضربه در این مود جذب گردد . ساختمان اصلی بافر ها را استوانه های جدار نازک ۳ تشکیل می دهندکه در هنگام تصادف می توانند با تغییر شکل خود از تغییر شکل سازه هایی که برای ما قابل اهمیت هستند جلوگیری کنند . در این مقاله ابتدا به منظور اعتبار سنجی نتایج حاصل از تغییر فرم یک استوانه ساده در مو د وارونگی خارجی در نرم افزارLS-DYNA با نتایج تجربی موجود مورد مقایسه قرار می گیرد . سپس برخورد در زوایای مختلف o ، ۰ o5 و o 10 برای بافرها، با استفاده از نرم افزار DYNA شبیه سازی و مورد بررسی قرار می گیرند . در نهایت مقادیر جذب انرژی مجموع در بافرها د ر دو فاز الاستیک و پلاستیک برای زوایای ۰ ۵و۱۰ به ترتیب در حدود ۱۱۴ ۱۳۵ و ۱۶۵KJ بدست می آیند که این مقادیر چند برابر میزان جذب انرژی در اکثر بافرهای معمولی هستند که تنها توسط فنر در فاز الاستیک انرژی حاصل از برخورد را جذب می کنند