سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عبدالهی خراجی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
فراز میرچرخچیان –
حمید پورضرغام فرادنبه –
محمدرضا احسانی –

چکیده:

دراین مقاله واحدشیرین سازی گاز طبیعی پالایشگاه اصفهان شبیه سازی شده و فرایند جداسازی H2S توسط آمین دراین مدل تحت بررسی قرارگرفته است با مطالعات انجام شده و مقایسات صورت گرفته دراین پژوهش دی گلایکول آمین به عنوان جاذب مناسب برای جداسازی H2S انتخاب گردید مدل ترمودینامیکی Electrolyte و روش Kent Eisenberg به منظور شبیه سازی توسط نرم افزار Aspen Plus version 11.1 انتخاب شده است محدوده دمایی خوراک ورودی بین ۷۰-۱۰۰ درجه سانتی گراد جهتعملکردی برج سینی دار تعیین شده است جهت ارائه راه کارهایی به منظور بهبود عملکرد وجلوگیری از پدیده هایی همچون کف کردن واحد جداسازی به برج های پرشده مجهز شده و نتایج شبیه سازی هر دو واحدبا یکدیگر مقایسه شده است.