سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهه حسینی نژاد – کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی

چکیده:

تخلیه کننده تحتانی سدها یکی ازاجزای مهم این سازه ها میبا شد که درمعرض مشکلات هیدرولیکی متعددی می باشند نوسانات فشاریک ملاحظه طراحی برای دامنه وسیعی از سازه های آبی میب اشد علاوه برآن عملکرد سازه به وسیله نوسانات فشارتحت تاثیر قرارمیگیرد عمدتا این پدیده درسازه های ابی که جدایی جریان درآنها بوجود می آید درسرعتهای بالا و فشارهای کم اتفاق می افتد این تحقیق با استفاده ازنرم افزار Flow-3D برروی دریچه سرویس و دربازشدگی های مختلف ۶۰و۸۰و۱۰۰درصد درسه ارتفاع آب مختلف ۴و۵و۶ متر درمخزن استوانه ای انجام شد نتایج بدست آمده ازاین شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرارگرفت که ازمطابقت خوبی برخوردار است نتایج نشان میدهد که دربازشدگی های کمتر فشارروی دریچه سرویس کاهش می یابد و تزریق هوا یک راه مناسب برای رفع این مشک لاست